فقط سیدحسن خمینی دانشگاه طباطبایی معرفی

فقط: سیدحسن خمینی دانشگاه طباطبایی معرفی آموزش اسلامی الهه کولایی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی چرا رسانه های اصولگرا، احمدی نژاد و باندش را بایکوت کرده اند؟

اگر استراتژی رسانه ای اصولگرایان را در مواجهه با احمدی نژاد و جریانش از همان روزهای گزینش او به عنوان شهردار تهران، تا همین روزهای اخیر بعد از بازداشت و آزادی ح

چرا رسانه های اصولگرا، احمدی نژاد و باندش را بایکوت کرده اند؟

چرا رسانه های اصولگرا، احمدی نژاد و باندش را بایکوت کرده اند؟

عبارات مهم : رسانه ای

اگر استراتژی رسانه ای اصولگرایان را در مواجهه با احمدی نژاد و جریانش از همان روزهای گزینش او به عنوان شهردار تهران، تا همین روزهای اخیر بعد از بازداشت و آزادی حمیدرضا بقایی روی گراف و نمودار ببریم، آنچه پدیدار می شود، در نوع خود، هم شگفت انگیز است و هم پرسش برانگیز؛ از حمایت شش دانگ تا نادیده انگاری شش دانگ.

چرا رسانه های اصولگرا، احمدی نژاد و باندش را بایکوت کرده اند؟

از روزگاري كه روزنامه جوان و كيهان براي احمدي نژاد در مقام ناجي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران رپرتاژ آگهي تهيه مي كردند، تا روزگاري كه نه تنها نشست خبري او را پوشش نمي دهند، بلكه انذارهاي عارفانه يار غارش راجع به «سرنگوني» را هم كاملا ناديده مي گيرند و به همان بازنشر واكنش هاي قضائي بسنده مي كنند.

رسانه هاي اصولگرا يا در نشست خبري پيشاانتخاباتي احمدي نژاد در اسفند گذشته حضور پيدا نكردند يا اگر كردند، حتي يك كلمه آن را هم منتشر نكردند؛ حتي در نقد آن هم چيزي ننوشتند؛ آن هم در حالي كه نشست خبري احمدي نژاد مملو از نمايندگان رسانه هاي غيراصولگرا، اصلاح طلب و عمدتا خارجي بود.

اگر استراتژی رسانه ای اصولگرایان را در مواجهه با احمدی نژاد و جریانش از همان روزهای گزینش او به عنوان شهردار تهران، تا همین روزهای اخیر بعد از بازداشت و آزادی ح

اگر كلمه «احمدي نژاد»، «بقايي» يا «مشايي» را در رسانه هاي اصولگرا، در يكي، دو ماه اخير جست وجو كنيد، تعداد اخبار مرتبط بسيار اندك خواهد بود. تاكتيك رسانه اي اصولگرايان در رويارويي با احمدي ن‍ژادي ها، كاملا متفاوت از استرات‍ژي آنها در برابر اصلاح طلبان هست. آنها با ناديده انگاري احمدي نژاد، در اصل پروژه «مرگ سياسي» يا «حذف» او را تكميل مي كنند؛ بالاخره او همچنان رقيب سياسي بالقوه آنهاست.

اشتراكات گفتماني و عملكردي ميان جريان احمدي نژاد و «اصولگرايي»، بالاي٧٠ درصد هست. احمدي نژاد از دل «اصولگرايي» برخاسته و اصولگرايان حامي قرص و محكم او بوده اند. خود اصولگرايان هم مي دانند احمدي نژاد درصورتي كه اجازه ورود به انتخابات را پيدا كند، بخش درخور توجهي از بدنه رأي «اصولگرايي»، به سبد او ريخته خواهد شد.

ناديده انگاري احمدي نژاد البته ايده اي است كه ميان برخي اهالي رسانه يا فعالان اصلاح طلب يا حتي مردم هم خريدار دارد؛ آنها هم معتقدند پرداختن به احمدي نژاد يعني بزرگ كردن او، يعني اهميت دادن به او. ولی ماجرا براي «اصولگرايي» كمي متفاوت هست؛ تفاوت هم در«مسئوليت» آنهاست.

چرا رسانه های اصولگرا، احمدی نژاد و باندش را بایکوت کرده اند؟

اصلاح طلبان مسئوليتي در قبال جريان احمدي نژاد به آن معنا ندارند. نوع مواجهه اصولگرايان با جريان احمدي نژاد، درواقع «فرار از مسئوليت» در راستاي «فراموشي» هست. بر اساس مكتب روان كاوي، انسان براي حفاظت از خود، در مواجهه مشكلات و بحران ها از مكانيسم هاي دفاعي استفاده مي كند؛ انكار، فرافكني، واپس راني و… . شبيه اين ماجرا در عالم سياست هم رخ مي دهد. يك جريان سياسي به جاي پاسخ گويي، آسيب شناسي و احتمالا عذرخواهي، گاهي سراغ مكانيسم هاي دفاعي مي رود. نحوه رويارويي اصولگرايان با احمدي نژاد و جريانش هم همين هست؛ آنها از مكانيسم انكار و فراموشي بهره مي برند؛ مكانيسم «انكار احمدي نژاد» يا «فراموشي مسئوليت اصولگرايانه».

كليد اصلي چرايي تفاوت استراتژي آنها در برابر احمدي نژاد در مقايسه با اصلاح طلبان هم دقيقا در همين هست. آنها در برابر اصلاح طلبان دچار «فراموشي» نمي شوند؛ چون خودآگاه و نه ناخودآگاهشان مي داند كه مسئوليتي در برابر اصلاح طلبان ندارند. «اصلاح طلبي» براي اصولگرايي رقيب بالفعل تا اطلاع ثانوي است كه «انكار» و «ناديده گرفتن» آن به هر شكل، تضعيف يا حتي از بین بردن «اصولگرايي» را به همراه دارد.

اگر استراتژی رسانه ای اصولگرایان را در مواجهه با احمدی نژاد و جریانش از همان روزهای گزینش او به عنوان شهردار تهران، تا همین روزهای اخیر بعد از بازداشت و آزادی ح

براي همين، اصلاح طلبي مدام رصد مي شود؛ براي همين، رسانه هاي اصولگرا در كمين نشسته اند تا از هر اتفاق يا اظهارنظري در جناح مقابل، كوهي بسازند و به دنبالش موج رسانه اي درست كنند تا به گمان خود «روشنگري» كرده باشند. دفع خطر «اصلاح طلبي» براي اصولگرايان با «هياهو» ممكن است و دفع «احمدي نژادي ها» با «سكوت».

چرا رسانه های اصولگرا، احمدی نژاد و باندش را بایکوت کرده اند؟

اخبار سیاسی – شرق

واژه های کلیدی: رسانه ای | رسانه ها | اصلاح طلب | اصلاح طلبان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz